Bouwgroep Noord en de bouwers van de toekomst in Winsum

Nadat we in 2020 een 6-tal woningen hebben opgeleverd op ‘De Driehoek’ in Winsum zijn we eind april gestart met fase 2 voor dit mooie Friese Terpdorp.
Omdat we voor de 2e keer actief zijn in dit betrokken dorp, heeft de basisschool OBS It Bynt uit Winsum ons gevraagd of we mee willen werken aan hun startthema ‘Samen Bouwen’. Natuurlijk is Bouwgroep Noord van de partij en hebben we 13 september gastlessen verzorgt voor alle klassen op de basisschool.

Samen met de leerlingen hebben we een mooie ‘bouwochtend’ gehad en ’s middags kregen “de bouwvakkers van de toekomst” een rondleiding over de bouwlocatie. Al met al een geslaagde en betrokken dag voor OBS it Bynt en Bouwgroep Noord.

Inmiddels zijn we in een vergevorderd stadium voor de 3 2/1kappers en zijn we volop bezig met de afwerking van de woningen.

Nog een paar weken voordat ook fase 2 opgeleverd wordt.