Woningen Ureterp opgeleverd!

 
 

Opgeleverd! De 5 woningen in Ureterp hebben we opgeleverd aan Makelaar Hoekstra!
Deze woningen, gerealiseerd in het uitbreidingsplan ‘De Hege Kamp’ zijn gebouwd voor de sociale huursector.
Inmiddels zijn alle woningen verhuurd.