Over Bouwgroep Noord

Totaalontzorger gespecialiseerd in
utiliteits- en woningbouw

De medewerkers van Bouwgroep Noord hebben ruim 25 jaar ervaring met klein- en grootschalige bouwprojecten. Deze projecten zijn met succes en naar volle tevredenheid van de klant uitgevoerd. Graag willen wij onze ervaring en expertise inzetten ten gunste van u!

Waarom BGN

Bouwgroep Noord is een onderneming die gespecialiseerd is in (industriële) utiliteitsbouw, seriematige woningbouw en projectmanagement. Wij verzorgen de realisatie van meer en minder complexe bouwwerken. Bouwgroep Noord laat zich kenmerken door:

Creativiteit

De medewerkers van Bouwgroep Noord kenmerken zich door creativiteit. Hiervan kan de opdrachtgever maximaal profiteren wanneer BGN vroegtijdig bij uw ontwikkeling wordt betrokken. BGN heeft aantoonbare (besparings-) resultaten geboekt bij de aankoop van grond, het ontwerp van gebouwen alsmede door toepassing van slimme uitvoeringsmethodes.

Slagvaardig

BGN heeft een platte, no-nonsens, organisatie voorzien van korte lijnen. Na een oriënterend kennismakingsgesprek verzorgen wij uiterlijk binnen tien werkdagen een prijsaanbieding, veelal voorzien van een gevisualiseerd ontwerp. BGN heeft de mogelijkheid om zowel in het voortraject als in de uitvoeringsfase op te schalen naar het voor u gewenste niveau. Hierdoor maken wij planningen haalbaar welke u vooraf wellicht niet haalbaar achtte!

Vertaalslag

U kent uw proces en producten als geen ander. Door te luisteren naar uw omschrijving van proces en/of product is onze kracht om dit praktisch te vertalen naar dé klant specifieke oplossing. Door onze kennis, expertise en ervaring zijn wij specialist in het creëren van bouwkundig maatwerk welke volledig toegespitst is op uw corebusiness. Op onze projectenpagina staan diverse voorbeelden van gerealiseerde klantspecifieke bouwkundige oplossingen.

Flexibel

Door de expertise binnen BGN gecombineerd met het uitgebreide netwerk, is BGN maximaal flexibel. Deze flexibiliteit wordt ingezet om naadloos bij de eisen en wensen van de klant aan te sluiten. Dit gaat niet ten koste van de betrokkenheid.

Wanneer u Bouwgroep Noord verantwoordelijk stelt voor uw (bouw)project kunt u er van uitgaan dat het project conform de overeengekomen kwaliteit, binnen het gestelde tijdstermijn en budget wordt opgeleverd. Dit is voor u als klant een hele zorg minder.

Missie & visie

Missie

Bouwgroep Noord is de persoonlijke, professionele en ontzorgende kracht inzake het managen, ontwikkelen en realiseren van (duurzame) industriële utiliteits- en woningbouwprojecten in Noord- en Midden Nederland.

Het streven hierbij is dat Bouwgroep Noord een slagvaardige klant gedreven (bouwteam) partner is op het gebied van (duurzame) industriële utiliteits- en woningbouw.

Visie

Bouwgroep Noord is een stabiele betrouwbare realisator welke in Noord- en Midden Nederland (duurzame) industriële utiliteits- en projectmatige woningbouwprojecten managet en/of realiseert. Bouwgroep Noord is gedreven door creativiteit en kenmerkt zich door slagvaardigheid.

Oorsprong

Bouwgroep Noord is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Van der Wiel Planontwikkeling en Veenstra Bouw. In een periode dat firma Van der Wiel uit Drachten zich meer is gaan toeleggen op corebusiness zijnde infra en transport zagen de oprichters van Bouwgroep Noord toekomstperspectief in de activiteiten welke voorheen onder de vlag van Van der Wiel Planontwikkeling werden uitgevoerd. Dit betrof de activiteiten (industriële) utiliteitsbouw en projectmanagement. Door de samenwerking met Veenstra Bouw uit Dokkum is de activiteit seriematige woningbouw toegevoegd. Het bijkomende voordeel van deze samenwerking is dat Bouwgroep Noord vanaf dat moment bouwwerken volledig in eigen beheer kan uitvoeren. Bouwgroep Noord is door deze samenwerking voorzien van een eigen realisatietak. De medewerkers van Bouwgroep Noord hebben gezamenlijk een ruim scala aan bouwkundige projecten succesvol afgerond.

Wanneer u Bouwgroep Noord verantwoordelijk stelt voor uw (bouw) project kunt u er van uitgaan dat het project conform de overeengekomen kwaliteit, binnen het gestelde tijdstermijn en budget wordt opgeleverd. Dit is voor u als klant een hele zorg minder.

Actueel

Nieuwbouw BKS Infra

Werk in uitvoering!

Op het bedrijventerrein van Ens realiseren wij op dit moment het nieuwe bedrijfspand voor BKS Infra.
Het grondwerk is door BKS Infra uitgevoerd en inmiddels staat de staalconstructie!

Afgelopen week zijn we gestart met de montage werkzaamheden van de gevelpanelen.

Na oplevering beschikt BKS over een pand van 400 m² met kantoorruimte en een inpandige opslag voor klein materieel.